Systemy naprawcze do konstrukcji żelbetowych

Technologia naprawy i zabezpieczenia konstrukcji betonowych za pomocą systemu naprawczego Gemiprem.

1. Odkucie skorodowanych betonów w naprawianych elementach, wg specyfikacji,

2. Przygotowanie podłoża betonowego i odkrytych elementów stalowych, wg specyfikacji,

3. Przygotowanie i wbudowanie w naprawiane elementy materiałów wchodzących w skład systemu naprawczego:

 • powłoka zabezpieczająca elementy zbrojenia, Prem Kor z inhibitorami korozji stali,
 • materiały naprawcze do reprofilacji PCC, Mix 1 i Mix 2, Mix 4,
 • suchy torkret , Mix 3
 • podbudowa pod krawężniki, reprofilacja powierzchni poziomych Mix 5
 • zabezpieczenie przeciwkorozyjne betonu powłoką o małej elastyczności, Prem PS
  na gruncie Prem GR
 • zabezpieczenie przeciwkorozyjne betonu powłoką elastyczną Prem PE na gruncie Prem GR

lub hydrofobizacja – tam, gdzie jest projektowana zamiast powłok.

Technologia zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocą systemu Gemiprem:

 • przygotowanie podłoża poprzez czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną
 • zamknięcia porów na powierzchni betonu materiałem Mix 2,
 • zabezpieczenie przeciwkorozyjne betonu powłoką o małej elastyczności, Prem PS na gruncie Prem GR
 • zabezpieczenie przeciwkorozyjne betonu powłoką elastyczną Prem PE na gruncie Prem GR

lub hydrofobizacja – tam, gdzie jest projektowana zamiast powłok.