Systemy izolacyjno-nawierzchniowe

System Prem EPU 3 mm, 5 mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Prem EPU Primer lub Roadgem Primer MB
 • posypana piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm,
 • warstwa konstrukcyjna z materiału Prem EPU wymieszana z piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm
 • a następnie posypana piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm lub piaskiem kwarcowym barwionym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm

 

System Prem EPU EL 5 mm, 6mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Prem EPU Primer lub Roadgem Primer MB,
 • posypana piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm,
 • elastyczna międzywarstwa z materiału Prem EPU EL, zwiększająca zdolność mostkowania rys podłoża,
 • warstwa konstrukcyjna z materiału Prem EPU, zużycie 1,4 kg/m2, wymieszana z piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm,
 • a następnie posypana piaskiem kwarcowym naturalnym o uziarnieniu 0,4-0,8 lub 0,4-1,2 mm lub piaskiem kwarcowym barwionym w ilości uziarnieniu 0,4-0,8 mm

 

System Prembit 3 mm, 6 mm, 9 mm

System tworzą powłoki:

 • I warstwa z emulsji Prembit (czarnej),
 • posypana kruszywem o uziarnieniu właściwym dla żądanej grubości
  • 3 mm 0,8-2,0 mm
  • 6 mm 2,0-5,0 mm
  • 9 mm 5,0-8,0 mm
 • II warstwa z emulsji Prembit (czarnej lub kolorowej),
 • posypana kruszywem o uziarnieniu właściwym dla żądanej grubości
  • 3 mm 0,8-2,0 mm
  • 6 mm 2,0-3,0 mm
  • 9 mm 2,0-5,0 mm

 

System Roadgem 3 mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Roadgem Primer,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 1,0-1,6 mm
 • powłoka konstrukcyjna z materiału Roadgem,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 0,8-1,2
 • powłoka zamykająca z materiału Roadgem.

 

System Roadgem 5 mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Roadgem Primer,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 1,0-1,6 mm
 • powłoka dolna z materiału Roadgem,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 0,8-1,2
 • powłoka górna z materiału Roadgem,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 0,8-1,2 mm
 • powłoka zamykająca z materiału Roadgem.

 

System Degadeck 6 mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Roadgem Primer,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 0,8-1,2 mm,
 • powłoka podstawowa z materiału Degadeck Body Coat ST,
 • zmieszanego z mączką kwarcową w stosunku 1:1,
 • posypana z nadmiarem piaskiem o uziarnieniu 1- 2,5 mm
 • powłoka zamykająca z materiału Degadeck Top Coat ST.

 

System Degadeck 10 mm

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Roadgem Primer,
 • posypana piaskiem o uziarnieniu 0,8-1,2 mm,
 • dwie warstwy powłoki podstawowej z materiału Degadeck Body Coat ST,
 • wymieszanego z mączką kwarcową (MK) w stosunku 1:1,
 • posypane z nadmiarem kruszywem z żużla konwertorowego lub kruszywem korundowym o granulacji 2-3 mm,
 • powłoka zamykająca z materiału Degadeck Top Coat ST.

 

System Degadeck 5-7 mm na stal

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Degadeck Primer ST,
 • powłoka podstawowa z materiału Degadeck Body Coat ST, wymieszanego z mączką kwarcową (MK) w stosunku 1:1,
 • posypana z nadmiarem piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,7-2 mm,
 • powłoka zamykająca z materiału Degadeck Top Coat ST.

 

System Degadeck 7-11 mm na stal

System tworzą powłoki:

 • powłoka gruntująca z materiału Degadeck Primer ST,
 • dwie warstwy powłoki podstawowej z materiału Degadeck Body Coat ST, wymieszanego z mączką kwarcową w stosunku 1:1,
 • posypane z nadmiarem kruszywem z żużla konwertorowego lub kruszywem korundowym o granulacji od 2-3 mm,
 • powłoka zamykająca z materiału Degadeck Top Coat ST.