2015

 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem oraz zabezpieczeniem antygraffiti, wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodnikach na zadaniu "Budowa linii tramwajowej Siedlce — PKM zadanie 1 (1. odcinek od pętli Siedlce do Przystanku PKM, 2. budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Nowolipie — Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej w Gdańsku, 3. przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ulicach: Kartuska, Schuberta, Nowolipie, Rakoczego oraz likwidacja przepompowni wody Nowolipie"

 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz zabezpieczeniem antygraffiti na zadaniu "Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I — rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej"

 

wykonanie powłok ochronno-dekoracyjnych oraz izolacjo-nawierzchni na zadaniu "Budowa mostu przez Kanał Bydgoski z przebudową Węzła Zachodniego w Bydgoszczy — Etap IIa"

 

wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park — Etap 1"

 

wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych i murkach oporowych na zadaniu "Budowa obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S61 od (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku do km 197+550,00 do km 205+557,00 wraz z budową i przebudową"

 

wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Budowa linii tramwajowej, ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy al. Gen. Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań dla potrzeb poprowadzenia linii tramwajowej — Odcinek A, obejmujący ulice Witosa – Płoskiego – Sikorskiego i Tuwima w Olsztynie" w ramach pn. "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie"

 

hydrofobizacja barwna i bezbarwna na zadaniu "Budowa obwodnicy miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 — dokończenie budowy"

 

naprawa powierzchni betonowych poprzez naprawę ubytków betonu PCC, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych w tym na schodach i zabudowanych chodnikowych na zadaniu "Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska" — kontynuacja

 

 

Ponadto:

  • hydrofobizacja barwna oraz izolacjo-nawierzchnie na chodnikach na zadaniu "Budowa Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu na odcinku od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej"
  • wykonanie zbrojenia, szalowania i betonowania płyty fundamentowej, ścian, schodów i stropów na zadaniu "Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie"
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem, wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodniku w systemie na zadaniu "Budowa drogi wspomagającej S3 na odcinku węzeł Święta – wiadukt Lubczyna"
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Modernizacja drogi woj. nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I; Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 768 od węzła autostrady A4 do skrzyżowania z drogą gminną nr 250691 — opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót"
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi wraz ze szpachlowaniem, wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni — 2. etap"
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Odbudowa mostu na rzece Dęba w m. Radgoszcz"
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Przebudowa ul. Majdany w Toruniu"
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłokami ochronno-dekoracyjnymi, wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych i schodach na zadaniu "Kontynuacja robót, związanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km 109,984 — przetarg 2f — realizowane w ramach projektu "Modernizacja lini kolejowej E65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia — obszar LCS Ciechanów, POIIŚ 7.1-1.1."