2014

 

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowej oczepu sztucznej wyspy mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

 

Budowa Obwodnicy Augustowa — wykonanie obiektów inżynierskich: MA-9 oraz WA-13
wykonanie żelbetowych podpór obiektów (ławy, przyczółki podpory pośrednie), montaż łożysk, wykonanie żelbetowych poprzecznic, montaż belek prefabrykowanych typu "T", montaż elementów odwodnienia: wpusty, sączki, drenaż podłużny, wykonanie zespolonej płyty żelbetowej ustroju nośnego, montaż prefabrykowanych desek gzymsowych oraz ułożenie krawężnika, wykonanie żelbetowych kap, ułożenie cienkiej izolacji fundamentów

 

powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Skwierzyna"

 

hydrofobizacja, powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek I Czerniewice – Odolion"

 

hydrofobizacja, powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek II Odolion – Brzezie"

 

hydrofobizacja, powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa Autostrady A1 Toruń – Stryków. Odcinek III Brzezie – Kowal"

 

zabezpieczenie antykorozyjne odkrytych powierzchni betonowych podpór powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań z pełnym szpachlowaniem, zabezpieczenie powierzchni betonowej przez hydrofobizację kolorową wsporników i spodu płyty pomostów, zabezpieczenie chemoodporne chodników żywicą epoksydowo-poliuretanową o grubości 5 mm na zadaniu "Most na Wiśle i Most nad rzeką Breń Stary," realizowanych w ramach Kontraktu Głównego w okolicy m. Połaniec pn.: "Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875"

 

wykonanie szpachlowania powierzchni tunelu, hydrofobizacja barwna i bezbarwna, zabezpieczenie anty-graffiti, izolacjo-nawierzchnia z żywicy bitumiczno-polimerowej gr. 6 mm na chodnikach na zadaniu: "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego" Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu

 

wykonanie izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych na zadaniu "Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolei), Etap I"

 

 

Ponadto:

  • powłoki ochronno-dekoracyjne na zadaniu "Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy - Wrocław (A1) Odcinek 5, Sieradz Południe (bez węzła) - Łask (bez węzła)"
  • hydrofobizacja oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa Północnej Obwodnicy Miejscowości Pszczyna"
  • zabezpieczenie powierzchni chodników, zabezpieczenie antykorozyjne i antygrafiti konstrukcji żelbetowych na zadaniu "Budowa obwodnicy Augustowa w ciągu Drogi krajowej nr 8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko)"
  • naprawa powierzchni betonowych poprzez naprawę ubytków betonu PCC z wyłączeniem wymiany bądź uzupełnienia skorodowanego zbrojenia, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, wykonanie nawierzchni na ciągach pieszych i zabudowanych chodnikowych na zadaniu "Przebudowa Drogi S-8 odc. Powązkowska – Marki (ul. Piłsudskiego). Etap II: odc. Węzeł Powązkowska – węzeł Modlińska"
  • kompleksowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych wraz z zabezpieczeniem antygraffiti powierzchni betonowych obiektów inżynierskich Inwestycji: "Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej etap I rewitalizacja 'Kolei Kokoszkowej' w Gdańsku"
  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego betonu na zadaniu "Budowa nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów, obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolejowy w km 109,984" — realizowane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych o grub. 5 mm na budowie "Zmiana układu komunikacyjnego w miejscowości Sady – węzeł z DK92"
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami o grub. 4 mm na kapach chodnikowych (poziomych) w kolorze ciemnoszarym (RAL 7012), w ramach zadania "Budowa drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice, część 'zachód' od km 5+320,00 do km 8+119,85, odcinek nr G1"
  • wykonanie izolacjo-nawierzchni na chodnikach na zadaniu DK-1 w granicach miasta Tychy