2012

 

hydrofobizacja, powłoki ochronno dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnie na zadaniu

„Rozbudowa DK-8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku

Rawa Mazowiecka – granica województwa łódzkiegoe

 

Ponadto:

  • izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa drogi ekspresowej S-2 na odcinku Konotopa – Lotnisko"
  • izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa węzła drogowego na DK7 przy DK7 przy CH Auchan w Łomiankach — wiaduktu WD-1"
  • izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Rozbudowa drogi S-7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)"
  • izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Budowa A-4 na odcinku Szarów – Brzesko"
  • izolacjo-nawierzchnie na zadaniu "Rozbudowa DK-8 do parametrów drogi ekspresowej — Radziejowice"
  • hydrofobizacja, powłoki ochronno-dekoracyjne na obiektach na zadaniu "Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, na odcinku od węzła Dębica Pustynia do węzła Rzeszów Zachodni km około 537+550 do około 570+300"
  • hydrofobizacja, powłoki ochronno-dekoracyjne, antygraffiti, izolacjo-nawierzchnie na obiektach na zadaniu "Projekt i budowa autostrady A-2 Stryków-Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,80"