2010

 • powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnie na chodnikach na obiektach budowy zachodniej obwodnicy Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59: Giżycko – Ryn – Mrągowo – Nawiady – Rozogi
 • powłoki ochronno dekoracyjne na obiektach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
 • zabezpieczenie ścian zbiornika wody pitnej w miejscowości Kuczek
 • reprofilacja i hydrofobizacja mostu przez kanał lateralny w ciągu drogi krajowej nr 56 w km 4+301 w miejscowości Wilcze Gardło, k. Koronowa
 • powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnia na chodniku na wiadukcie w Stalowej Woli
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne oraz izolacjo-nawierzchnia na chodniku na moście nad Kanałem Nidzkim w miejscowości Ruciane-Nida
 • izolacjo-nawierzchnie na chodnikach na obiektach budowy połączenia drogowego w Euroregionie Nysa pomiędzy miastami Zittau i Hradek n. Nisou
 • hydrofobizacja na obiektach autostrady A-1 Nowe Marzy-Czerniewice
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne na moście w miejscowości Babięta
 • reprofilacja oraz izolacjo-nawierzchnie w miejscowości Krusze na drodze powiatowej nr 1219 C Nowe – Komorsk – Wielki Lubień
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnia mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 w km 27+233 w miejscowości Rudzki Most
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnia mostu na rzece Świder w ciągu drogi powiatowej nr 2710 W w km 2+436 w Woli Karczewskiej
 • powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnie na obiektach Północnej Obwodnicy Iławy
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnie na wiaduktach nad drogą krajową nr 9 Radom-Barwinek w miejscowości Nagnajów
 • reprofilacja, izolacjo-nawierzchnia płyty pomostu strefy przejazdowej mostu w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 343+338 przez rzekę Wisłę w miejscowości Knybawa
 • hydrofobizacja samolotowej płaszczyzny postojowej na lotnisku w Balicach
 • reprofilacja, powłoki ochronno-dekoracyjne mostu w miejscowości ogonki w ciągu drogi nr 63, km 20+648
 • powłoki ochronno-dekoracyjne, izolacjo-nawierzchnie na chodnikach na obiekcie w miejscowości Jabłów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na chodniku od km 11+501 do km 13+733
 • izolacjo-nawierzchnia na kładce dla pieszych na rzece Sierpnicy w Sierpcu
 • reprofilacja obiektu mostowego na rzece Łososina w miejscowości Dobra w ciągu drogi powiatowej nr 1622 K Dąbie-Szczerzyc-Dobra