Nowe technologie

Nasze badania są przeprowadzane przy współudziale ekspertów z całego świata. Laboratoria zlokalizowane w naszym kraju prowadzą badania m.in. w zakresie nanotechnologii, polimerów funkcjonalnych, badań wytrzymałości materiałowej, stosowania nieszkodliwych substancji organicznych w miejsce popularnych, ale toksycznych i zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Wyniki badań trafiają następnie do poszczególnych pionów firmy, gdzie są wykorzystywane przede wszystkim do rozszerzenia dotychczasowej oferty produktowej. Nasze nowopowstające technologie chronimy za pomocą patentów.