Historia

1996 — dystrybucja i sprzedaż materiałów kanadyjskiej firmy Gemite

1998 — pierwsze aprobaty IBDiM na oferowane materiały

2002 — rozpoczęcie dystrybucji materiałów International Paints

2003 — powstanie fabryki w Połańcu

2004 — pierwsze aprobaty na materiały produkowane w Polsce

2006 — własne brygady wykonawcze rozpoczynają świadczenie specjalistycznych usług budowlanych

2008 — pierwsze kontrakty zagraniczne w Niemczech i Holandii

2010 — zmiana osobowości prawnej na Spółkę Akcyjną