Badania i rozwój

Nasz Dział Badań i Rozwoju koncentruje się na utrzymaniu innowacyjności naszych produktów i technik produkcji, jak również prowadzeniu długoterminowych projektów badawczych i rozwojowych w celu właściwego dopasowania do potrzeb rynkowych naszych klientów z uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

Grupa Gemiprem współpracuje z różnymi instytutami badawczo-rozwojowymi oraz ośrodkami naukowymi, realizując przyjętą strategię i nieprzerwanie doskonaląc wiedzę, niezbędną do dalszego zrównoważonego rozwoju.

Tym sposobem wykorzystujemy wszelkie dostępne informacje ze świata nauki, dążąc do zapewnienia trwałego, długoterminowego sukcesu naszej firmie. Wzmacniając portfel produktów i rozwijając obecność na nowych rynkach, zawsze polegamy na wiedzy ekspertów wewnętrznych, jak i zewnętrznych z danej dziedziny.