Epoksybitum

 

Epoksybitum to wodny dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem modyfikowanej emulsji bitumicznej. Nie zawiera oleju antracenowego.

Elastyczna powłoka ochronna jest stosowana w inżynierii komunikacyjnej na konstrukcjach betonowych i stalowych (z wyjątkiem powierzchni ocynkowanej), narażonych na stały i długotrwały kontakt ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi, wodą i wodą agresywną. Epoksybitum stosowany jest również jako powłoka ochronna w konstrukcjach betonowych zasypywanych gruntem.

 

Pliki do pobrania
Karta materiałowa
Karta materiałowa
Aprobata
Aprobata AT2016-02-3236/1