Produkty ogniochronne
FireMIX
Otrzymaliśmy aprobatę ITB na opracowaną przez nas nową linię produktów ogniochronnych.
Nowa siedziba
Rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby dla Grupy Gemiprem.
Impregnaty hydrofobizujące
Otrzymaliśmy aprobatę IBDiM na opracowane przez nas nowe barwne impregnaty hydrofobizujące do betonu.
Publikacje
Nasze artykuły w prasie branżowej.