Epoksybitum
Epoksybitum
Wodny dwuskładnikowy, chemoutwardzalny materiał na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem modyfikowanej emulsji bitumicznej. Nie zawiera oleju antracenowego.
Produkty ogniochronne
FireMIX
Otrzymaliśmy aprobatę ITB na opracowaną przez nas nową linię produktów ogniochronnych.
20 lat istnienia Grupy Gemiprem
Grupa Gemiprem świętuje 20 lat istnienia
Publikacje
Nasze artykuły w prasie branżowej.